Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู (128) งานใหม่

เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขต
ข้อมูลนักเรียนจาก DMC-2559
แบบรายงาน ปพ.5-59 มัธยม
แบบรายงาน ปพ.5-59 ประถม
กิจกรรมวันภาษาไทย
สรุปภาวะโภชนาการครั้งที่ 1-59
แบบรายงาน ปพ.8
ตัวอย่างเแผนอัตรากำลัง
สถิตินักเรียน 10 มิ.ย. 59
แฟ้มข้อมูลบุคลากรโรงเรียน 6 มิ.ย. 59
more...
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
  • Css
  • Css
  • Css
  • Css
 
แบบประเมินสมรรถนะ
 
แบบประเมินคุณลักษณะ
 
เว็บไซต์กรอกข้อมูลนักเรียน NT
:: ให้คณะครูดาวน์โหลดภาพประกอบ TEPE
:: ประกาศโรงเรียนบ้านศรีนวล เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
:: ประกาศโรงเรียนบ้านศรีนวล เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
:: คำสั่งโรงเรียนบ้านศรีนวล
:: การมอบทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน
:: บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนจากกองทุนหลวงปู่เจียม(อำเภอสังขะ)
:: คู่มือสำหรับประชาชน พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 [49] ภาพ
อบรม โครงการ BBL [41] ภาพ
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน เครือข่ายพุทธรักษา ครั้งที่ 65 [52] ภาพ
งานขุดลอกสระน้ำโรงเรียน [6] ภาพ
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 [31] ภาพ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 [0] ภาพ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ) [25] ภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเว็บไซต์งานศิลปหั... [6] ภาพ
ประชุมคณะกรรมการลงทะเบียนรายงานผลประจำสนามแข่งขัน [6] ภาพ

 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นายอดิศักดิ์ มีภูงา
 
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นางธนาวรรณ มีภูงา
 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
สำรวจความต้องการวิชาเอก โรงเรียนบ้านศรีนวล
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2556-57
[ เอกสารแนบ ] ที่ : ศธ 04168.129/120
 
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เกิด 2550 เรียนต่อ ชั้น ป.1-2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
:: การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
นางสมศิลป์ กุมภาว์
ครู คศ.3
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน
ยังไม่มีข้อมูล

คู่มือการใช้งาน Google Apps [164]
นอนลดอ้วน [632]
น้ำยาดับกลิ่นปาก จากธรรมชาติ [690]
มุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน [594]
 
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย"
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
เหรียญทองแดง ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 62
เหรียญทอง สร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.1-3 ครั้ง...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองเดี่ยวจะเข้ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓ ครั้งท...
รางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขิม ๗ หย่องระดับชั้น ป.๑-๖

โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com