Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

หนังสือย้ายวิทยา
SAR ธนทัต - 59
บัญชีรายชื่อนักเรียนจาก DMC-2-59
Sar รายบุคคล 59
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คะแนน LAS ไม่เป็นทางการพุทธรักษา
คำสั่งคณะกรรมการคุมข้อสอบกลาง
คำสั่งคุมสอบ NT
แบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล-59
คำสั่ง O-NET ทับขอน-พุทธรักษา
more...
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
  • Css
  • Css
 
ให้ครูประจำชั้นทุกคนดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน
ให้ครูประจำชั้นทุกคนดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 60
[ เอกสารแนบท้าย ]
 
แบบประเมิณคุณลักษณะ
 
แบบประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนปฐมวัย
ให้คุณประจำชั้นทุกท่านดาวน์โหลดแบบกรอกประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนและกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ศุกร์ที่ 3 ก.พ.นี้
[ เอกสารแนบท้าย ]
:: แบบประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียนขั้นพื้นฐาน
:: การทำรายงานวิชาภาษาอังกฤษ-ครูวิจารณ์-ไฟล์สกุล PDF
:: การทำรายงานวิชาภาษาอังกฤษ-ครูวิจารณ์-ไฟล์ MS-WORD
:: ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเครือข่ายพุทธรักษา ดาวน์โหลดแบบประเมินการอ่านเขียน ครั้งที่
:: ประกาศโรงเรียนบ้านศรีนวล เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
:: ประกาศโรงเรียนบ้านศรีนวล เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
:: คำสั่งโรงเรียนบ้านศรีนวล
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 66 [5] ภาพ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนื... [2] ภาพ
กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน [15] ภาพ
กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี [12] ภาพ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ [6] ภาพ
ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน [12] ภาพ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [6] ภาพ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด [12] ภาพ
กิจกรรมวันรักวันลา [3] ภาพ

 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นายอดิศักดิ์ มีภูงา
 
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นางธนาวรรณ มีภูงา
 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
สำรวจความต้องการวิชาเอก โรงเรียนบ้านศรีนวล
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2556-57
[ เอกสารแนบ ] ที่ : ศธ 04168.129/120
 
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เกิด 2550 เรียนต่อ ชั้น ป.1-2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
:: การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
นางสมศิลป์ กุมภาว์
ครู คศ.3
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน
ยังไม่มีข้อมูล

คู่มือหลักการถ่ายหรือถอดเสียงภาษาอังกฤษ/หลักสัททศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการอ่านออกเสียงอังกฤษที่ถูกต้อง [113]
คู่มือการแจกลูกสะกดคำและพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้(Reading and Spelling)ในภาษาอังกฤษ-โดยครูวิจารณ์ [111]
การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก Handmade Books พร้อมตัวอย่างและขั้นตอน-โดยครูวิจารณ์ [128]
คู่มือการใช้งาน Google Apps [313]
นอนลดอ้วน [826]
น้ำยาดับกลิ่นปาก จากธรรมชาติ [835]
มุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน [732]
 
เหรียญทอง รองชนะะเลิศอันดับ 1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมน...
เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ระดับภาค
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edit...
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edit...
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย"
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
เหรียญทองแดง ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 62
เหรียญทอง สร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.1-3 ครั้ง...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองเดี่ยวจะเข้ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓ ครั้งท...
รางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขิม ๗ หย่องระดับชั้น ป.๑-๖

โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com