Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
ป้าย PISA
ค่าย pisa
เกียรติบัตรวิทย์ธนทัต
กระดาษคำตอบ 100 ข้อ
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
กระดาษคำตอบตรวจเครื่อง 20 ข้อ
เอกสารประกอบการไปอบรมครู
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
  • Css
  • Css
 
ให้คุณครูประจำชั้นทุกระดับชั้น ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน
ให้คุณครูประจำชั้นทุกระดับชั้น ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียนยากจนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 66 [5] ภาพ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนื... [2] ภาพ
กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน [15] ภาพ
กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี [12] ภาพ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ [6] ภาพ
ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน [12] ภาพ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [6] ภาพ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด [12] ภาพ
กิจกรรมวันรักวันลา [3] ภาพ

 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นายอดิศักดิ์ มีภูงา
 
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นางธนาวรรณ มีภูงา
 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
สำรวจความต้องการวิชาเอก โรงเรียนบ้านศรีนวล
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2556-57
[ เอกสารแนบ ] ที่ : ศธ 04168.129/120
 
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เกิด 2550 เรียนต่อ ชั้น ป.1-2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
:: การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ยังไม่มีข้อมูล

ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน
ยังไม่มีข้อมูล

คู่มือหลักการถ่ายหรือถอดเสียงภาษาอังกฤษ/หลักสัททศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการอ่านออกเสียงอังกฤษที่ถูกต้อง [219]
คู่มือการแจกลูกสะกดคำและพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้(Reading and Spelling)ในภาษาอังกฤษ-โดยครูวิจารณ์ [248]
การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก Handmade Books พร้อมตัวอย่างและขั้นตอน-โดยครูวิจารณ์ [264]
คู่มือการใช้งาน Google Apps [417]
นอนลดอ้วน [916]
น้ำยาดับกลิ่นปาก จากธรรมชาติ [937]
มุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน [823]
ยังไม่มี Link ครับ

 
คะแนนเฉลี่ย ONET วิทย์ ปี 59 สูงกว่าระดับ สพฐ
เหรียญทอง รองชนะะเลิศอันดับ 1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมน...
เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ระดับภาค
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edit...
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edit...
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย"
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
เหรียญทองแดง ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 62
เหรียญทอง สร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.1-3 ครั้ง...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองเดี่ยวจะเข้ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓ ครั้งท...
รางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขิม ๗ หย่องระดับชั้น ป.๑-๖

โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com