Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู (127) งานใหม่

วิเคราะห์ข้อสอบ ONET ป.6 [0] File Not Found
แนวข้อสอบภาษาไทย ONET ม.3
แนวข้อสอบ ONET อจท
คำสั่ง O-NET ทับขอน-พุทธรักษา
เฉลย Pre O-Net คณิต ม.3 ฉบับแก้ไข
เฉลย Pre O-Net คณิต ม.3
เฉลย Pre ป.6 วิทย
เฉลย Pre ม.3 ไทย
เชิญประชุมโรคไม่ติดต่ อ
คำสั่งกีฬาเครือข่าย ปี 58
more...
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
  • Css
  • Css
  • Css
 
การทำรายงานวิชาภาษาอังกฤษ-ครูวิจารณ์-ไฟล์สกุล PDF
ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารนี้ แล้วเขียนรายงานด้วยลายมือตนเอง กำหนดส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
[ เอกสารแนบท้าย ]
 
การทำรายงานวิชาภาษาอังกฤษ-ครูวิจารณ์-ไฟล์ MS-WORD
ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารนี้ แล้วเขียนรายงานด้วยลายมือตนเอง กำหนดส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
[ เอกสารแนบท้าย ]
 
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเครือข่ายพุทธรักษา ดาวน์โหลดแบบประเมินการอ่านเขียน ครั้งที่
โรงเรียนในเครือข่ายพุทธรักษา ดาวน์โหลดแบบประเมินการอ่านเขียน ครั้งที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2559 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
[ เอกสารแนบท้าย ]
:: ประกาศโรงเรียนบ้านศรีนวล เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
:: ประกาศโรงเรียนบ้านศรีนวล เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
:: คำสั่งโรงเรียนบ้านศรีนวล
:: การมอบทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน
:: บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนจากกองทุนหลวงปู่เจียม(อำเภอสังขะ)
:: คู่มือสำหรับประชาชน พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก
:: ดาวน์โหลดแบบรายงานปพ.57
กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน [15] ภาพ
กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี [12] ภาพ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ [6] ภาพ
ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน [12] ภาพ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [6] ภาพ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด [12] ภาพ
กิจกรรมวันรักวันลา [3] ภาพ
คณะครูศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ [6] ภาพ
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 [49] ภาพ

 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นายอดิศักดิ์ มีภูงา
 
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นางธนาวรรณ มีภูงา
 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
สำรวจความต้องการวิชาเอก โรงเรียนบ้านศรีนวล
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2556-57
[ เอกสารแนบ ] ที่ : ศธ 04168.129/120
 
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เกิด 2550 เรียนต่อ ชั้น ป.1-2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
:: การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
ครู คศ.2
ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน
ยังไม่มีข้อมูล

คู่มือการแจกลูกสะกดคำภาษาอังกฤษ(Spelling and Reading)/พื้นฐานการอ่านออก เขีนนได้ในภาษาอังกฤษ [12]
การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก Handmade Books พร้อมตัวอย่างและขั้นตอน-โดยครูวิจารณ์ [13]
คู่มือการใช้งาน Google Apps [227]
นอนลดอ้วน [734]
น้ำยาดับกลิ่นปาก จากธรรมชาติ [741]
มุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน [650]
 
เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ระดับภาค
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edit...
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edit...
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย"
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
เหรียญทองแดง ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 62
เหรียญทอง สร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.1-3 ครั้ง...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองเดี่ยวจะเข้ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓ ครั้งท...
รางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขิม ๗ หย่องระดับชั้น ป.๑-๖

โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com