Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 61
SAR-60 ธนทัต
ดาวน์โหลดแบบประเมิน สมรรถนะฯลฯ [146] --
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
  • Css
  • Css
 
ปพ.6 ป.6-60
 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านศรีนวล55
 
sar59
:: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
:: ให้คุณครูประจำชั้นทุกระดับชั้น ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านและคัดกรองนักเรียน
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 66 [5] ภาพ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนื... [2] ภาพ
กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน [15] ภาพ
กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี [12] ภาพ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ [6] ภาพ
ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน [12] ภาพ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [6] ภาพ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด [12] ภาพ
กิจกรรมวันรักวันลา [3] ภาพ

 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นายอดิศักดิ์ มีภูงา
 
รายงานผลการใช้และพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
[ เอกสารประกอบ ] โดย : นางธนาวรรณ มีภูงา
 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
สำรวจความต้องการวิชาเอก โรงเรียนบ้านศรีนวล
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
การรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2556-57
[ เอกสารแนบ ] ที่ : ศธ 04168.129/120
 
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เกิด 2550 เรียนต่อ ชั้น ป.1-2557
[ เอกสารแนบ ] ที่ : admin
:: การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ยังไม่มีข้อมูล

ชื่อสมาชิก
รหัสผ่าน

ลงทะเบียน
ยังไม่มีข้อมูล

คู่มือหลักการถ่ายหรือถอดเสียงภาษาอังกฤษ/หลักสัททศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการอ่านออกเสียงอังกฤษที่ถูกต้อง [299]
คู่มือการแจกลูกสะกดคำและพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้(Reading and Spelling)ในภาษาอังกฤษ-โดยครูวิจารณ์ [341]
การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก Handmade Books พร้อมตัวอย่างและขั้นตอน-โดยครูวิจารณ์ [361]
คู่มือการใช้งาน Google Apps [485]
นอนลดอ้วน [984]
น้ำยาดับกลิ่นปาก จากธรรมชาติ [112]
มุมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน [887]
ยังไม่มี Link ครับ

 
คะแนนเฉลี่ย ONET วิทย์ ปี 59 สูงกว่าระดับ สพฐ
เหรียญทอง รองชนะะเลิศอันดับ 1 แข่งขันศิลปหัตถกรรมน...
เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 ระดับภาค
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edit...
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Edit...
โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย"
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง
เหรียญทองแดง ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 62
เหรียญทอง สร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.1-3 ครั้ง...
เหรียญทองขลุ่ยเพียงออ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองเดี่ยวจะเข้ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 63
เหรียญทองสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓ ครั้งท...
รางวัลเหรียญทองการสร้าง Webpage Webeditor ชั้น ม.๑-๓
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขิม ๗ หย่องระดับชั้น ป.๑-๖

โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com