Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
 
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
ป้าย PISA
ค่าย pisa
เกียรติบัตรวิทย์ธนทัต
กระดาษคำตอบ 100 ข้อ
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
กระดาษคำตอบตรวจเครื่อง 20 ข้อ
เอกสารประกอบการไปอบรมครู
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1661 ] O-NET ชั้น ม.3 ปี 2559   [ 134 ] admin [2017-03-25]
[ 1660 ] O-NET ชั้น ป.6 ปี 2559  [ 123 ] admin [2017-03-25]
[ 1569 ] ค่าสถิติตัวบ่งชี้ที่ 5 สมศ.  [ 268 ] admin [2016-05-25]
[ 1559 ] ONET ชั้น ม.3 ปี 2558  [ 379 ] admin [2016-03-28]
[ 1558 ] ONET ชั้น ป.6 ปี 2558  [ 372 ] admin [2016-03-27]
[ 1403 ] คะแนนสอบ LAS ปี 2557  [ 507 ] admin [2015-04-26]
[ 1383 ] ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  [ 551 ] admin [2015-03-15]
[ 0633 ] ผลการสอบ NT รายบุคคลทุกโรงเรียน สพป.สร.3  [ 941 ] admin [2014-04-23]
[ 0629 ] ผลการสอบ LAS -56  [ 608 ] admin [2014-04-22]
[ 0628 ] ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2556  [ 568 ] admin [2014-04-15]
[ 0444 ] ผลการสอบ LAS ปี 55  [ 542 ] admin [2013-04-30]
[ 0430 ] O-NET 55 รายบุคคล  [ 526 ] admin [2013-03-15]
[ 0428 ] ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555  [ 627 ] admin [2013-03-15]
[ 0356 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2554   [ 829 ] admin [2012-04-28]
[ 0355 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.6 ปีการศึกษา 2554   [ 805 ] admin [2012-04-28]
[ 0316 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2551   [ 553 ] admin [2012-02-28]
[ 0315 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.6 ปีการศึกษา 2551   [ 526 ] admin [2012-02-28]
[ 0183 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.6 ปีการศึกษา 2553  [ 490 ] admin [2011-06-23]
[ 0182 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.3 ปีการศึกษา 2553  [ 500 ] admin [2011-06-23]
[ 0181 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2553  [ 474 ] admin [2011-06-23]
[ 0180 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2552  [ 493 ] admin [2011-06-23]
[ 0179 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.6 ปีการศึกษา 2552  [ 482 ] admin [2011-06-23]
[ 0178 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.3 ปีการศึกษา 2552  [ 279 ] admin [2011-06-23]
หน้าที่ 1
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com