Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
 
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
ป้าย PISA
ค่าย pisa
เกียรติบัตรวิทย์ธนทัต
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1661 ] O-NET ชั้น ม.3 ปี 2559   [ 160 ] admin [2017-03-25]
[ 1660 ] O-NET ชั้น ป.6 ปี 2559  [ 159 ] admin [2017-03-25]
[ 1569 ] ค่าสถิติตัวบ่งชี้ที่ 5 สมศ.  [ 303 ] admin [2016-05-25]
[ 1559 ] ONET ชั้น ม.3 ปี 2558  [ 407 ] admin [2016-03-28]
[ 1558 ] ONET ชั้น ป.6 ปี 2558  [ 402 ] admin [2016-03-27]
[ 1403 ] คะแนนสอบ LAS ปี 2557  [ 548 ] admin [2015-04-26]
[ 1383 ] ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  [ 584 ] admin [2015-03-15]
[ 0633 ] ผลการสอบ NT รายบุคคลทุกโรงเรียน สพป.สร.3  [ 979 ] admin [2014-04-23]
[ 0629 ] ผลการสอบ LAS -56  [ 638 ] admin [2014-04-22]
[ 0628 ] ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2556  [ 596 ] admin [2014-04-15]
[ 0444 ] ผลการสอบ LAS ปี 55  [ 571 ] admin [2013-04-30]
[ 0430 ] O-NET 55 รายบุคคล  [ 558 ] admin [2013-03-15]
[ 0428 ] ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555  [ 653 ] admin [2013-03-15]
[ 0356 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2554   [ 855 ] admin [2012-04-28]
[ 0355 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.6 ปีการศึกษา 2554   [ 829 ] admin [2012-04-28]
[ 0316 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2551   [ 579 ] admin [2012-02-28]
[ 0315 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.6 ปีการศึกษา 2551   [ 557 ] admin [2012-02-28]
[ 0183 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.6 ปีการศึกษา 2553  [ 514 ] admin [2011-06-23]
[ 0182 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.3 ปีการศึกษา 2553  [ 528 ] admin [2011-06-23]
[ 0181 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2553  [ 496 ] admin [2011-06-23]
[ 0180 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ม.3 ปีการศึกษา 2552  [ 527 ] admin [2011-06-23]
[ 0179 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.6 ปีการศึกษา 2552  [ 516 ] admin [2011-06-23]
[ 0178 ] ผลการทดสอบระดับชาติ ป.3 ปีการศึกษา 2552  [ 314 ] admin [2011-06-23]
หน้าที่ 1
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com