Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
 
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 61
SAR-60 ธนทัต
ดาวน์โหลดแบบประเมิน สมรรถนะฯลฯ [146] --
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1676 ] schoolmis-59  [ 163 ] admin [2017-05-25]
[ 1670 ] แบบรายงาน ปพ.1-ม.3-58  [ 230 ] admin [2017-04-01]
[ 1669 ] แบบรายงาน ปพ.1-ป.6-58  [ 218 ] admin [2017-04-01]
[ 1668 ] แบบรายงาน ปพ.1-ป.6-59  [ 209 ] admin [2017-04-01]
[ 1667 ] แบบรายงาน ปพ.1-ม3-59  [ 191 ] admin [2017-04-01]
[ 1665 ] ปพ1-58 ป.6  [ 225 ] admin [2017-03-29]
[ 1258 ] แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 55-56  [ 626 ] admin [2014-12-10]
[ 1257 ] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556  [ 646 ] admin [2014-12-10]
[ 1255 ] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555  [ 557 ] admin [2014-12-09]
[ 0334 ] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2554  [ 664 ] admin [2012-03-31]
[ 0177 ] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2553  [ 955 ] admin [2011-06-23]
[ 0176 ] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2552  [ 782 ] admin [2011-06-23]
[ 0175 ] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2551  [ 823 ] admin [2011-06-23]
หน้าที่ 1
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com