Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
 
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 61
SAR-60 ธนทัต
ดาวน์โหลดแบบประเมิน สมรรถนะฯลฯ [146] --
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1635 ] แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 66  [ 780 ] admin [2017-01-31]
[ 1634 ] แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 66  [ 549 ] admin [2017-01-31]
[ 1605 ] กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน   [ 835 ] admin [2016-11-25]
[ 1600 ] กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี   [ 791 ] admin [2016-11-22]
[ 1590 ] กิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ  [ 733 ] admin [2016-09-27]
[ 1589 ] ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน  [ 916 ] admin [2016-09-27]
[ 1588 ] กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  [ 817 ] admin [2016-09-27]
[ 1586 ] กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  [ 954 ] admin [2016-09-27]
[ 1585 ] กิจกรรมวันรักวันลา   [ 844 ] admin [2016-09-27]
[ 1584 ] คณะครูศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   [ 756 ] admin [2016-09-27]
[ 1573 ] กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  [ 506 ] admin [2016-06-09]
[ 1455 ] อบรม โครงการ BBL  [ 883 ] admin [2015-07-28]
[ 1444 ] งานศิลปหัตกรรมนักเรียน เครือข่ายพุทธรักษา ครั้งที่ 65  [ 643 ] admin [2015-07-06]
[ 1437 ] งานขุดลอกสระน้ำโรงเรียน  [ 675 ] admin [2015-06-16]
[ 1423 ] พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558  [ 890 ] admin [2015-06-11]
หน้าที่ 1
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com