Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
 
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
ป้าย PISA
ค่าย pisa
เกียรติบัตรวิทย์ธนทัต
กระดาษคำตอบ 100 ข้อ
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
กระดาษคำตอบตรวจเครื่อง 20 ข้อ
เอกสารประกอบการไปอบรมครู
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1635 ] แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 66  [ 497 ] admin [2017-01-31]
[ 1634 ] แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 66  [ 386 ] admin [2017-01-31]
[ 1605 ] กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน   [ 575 ] admin [2016-11-25]
[ 1600 ] กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี   [ 553 ] admin [2016-11-22]
[ 1590 ] กิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ  [ 526 ] admin [2016-09-27]
[ 1589 ] ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน  [ 659 ] admin [2016-09-27]
[ 1588 ] กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  [ 574 ] admin [2016-09-27]
[ 1586 ] กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  [ 710 ] admin [2016-09-27]
[ 1585 ] กิจกรรมวันรักวันลา   [ 573 ] admin [2016-09-27]
[ 1584 ] คณะครูศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   [ 566 ] admin [2016-09-27]
[ 1573 ] กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  [ 146 ] admin [2016-06-09]
[ 1455 ] อบรม โครงการ BBL  [ 532 ] admin [2015-07-28]
[ 1444 ] งานศิลปหัตกรรมนักเรียน เครือข่ายพุทธรักษา ครั้งที่ 65  [ 160 ] admin [2015-07-06]
[ 1437 ] งานขุดลอกสระน้ำโรงเรียน  [ 476 ] admin [2015-06-16]
[ 1423 ] พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558  [ 516 ] admin [2015-06-11]
หน้าที่ 1
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com