Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
 
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

บัญชีลงเวลาค่าย PISA
ป้าย PISA
ค่าย pisa
เกียรติบัตรวิทย์ธนทัต
กระดาษคำตอบ 100 ข้อ
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
กระดาษคำตอบตรวจเครื่อง 20 ข้อ
เอกสารประกอบการไปอบรมครู
ทะเบียนนักเรียนจาก DMC-60
สรุปภาวะโภชนาการครั้งที่ 1-60
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ลำดับที่ เรื่อง [เข้าชม]ผู้บันทึก - วันที่
[ 1635 ] แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที่ 66  [ 389 ] admin [2017-01-31]
[ 1634 ] แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 66  [ 321 ] admin [2017-01-31]
[ 1605 ] กิจกรรมวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน   [ 470 ] admin [2016-11-25]
[ 1600 ] กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี   [ 459 ] admin [2016-11-22]
[ 1590 ] กิจกรรมร่วมกับชุมชนปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ  [ 456 ] admin [2016-09-27]
[ 1589 ] ค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน  [ 563 ] admin [2016-09-27]
[ 1588 ] กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  [ 479 ] admin [2016-09-27]
[ 1586 ] กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด  [ 622 ] admin [2016-09-27]
[ 1585 ] กิจกรรมวันรักวันลา   [ 484 ] admin [2016-09-27]
[ 1584 ] คณะครูศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   [ 480 ] admin [2016-09-27]
[ 1573 ] กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  [ 937 ] admin [2016-06-09]
[ 1455 ] อบรม โครงการ BBL  [ 431 ] admin [2015-07-28]
[ 1444 ] งานศิลปหัตกรรมนักเรียน เครือข่ายพุทธรักษา ครั้งที่ 65  [ 847 ] admin [2015-07-06]
[ 1437 ] งานขุดลอกสระน้ำโรงเรียน  [ 400 ] admin [2015-06-16]
[ 1423 ] พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558  [ 389 ] admin [2015-06-11]
หน้าที่ 1
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com