Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
 
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
ป้าย PISA
ค่าย pisa
เกียรติบัตรวิทย์ธนทัต
กระดาษคำตอบ 100 ข้อ
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
กระดาษคำตอบตรวจเครื่อง 20 ข้อ
เอกสารประกอบการไปอบรมครู
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ข้อมูลดาวน์โหลดทั้งหมด

ลำดับที่ เรื่องวันที่ - ผู้ชม
[ 1698 ] เลื่อนขั้นตุลาคม -60 admin [2017-09-21] [65]
[ 1697 ] ทะเบียนน้ำค้าง admin [2017-09-13] [82]
[ 1696 ] บัญชีลงเวลาค่าย PISA admin [2017-08-17] [155]
[ 1695 ] ป้าย PISA admin [2017-08-17] [159]
[ 1694 ] ค่าย pisa admin [2017-08-15] [146]
[ 1692 ] เกียรติบัตรวิทย์ธนทัต admin [2017-08-08] [179]
[ 1691 ] กระดาษคำตอบ 100 ข้อ admin [2017-08-03] [179]
[ 1690 ] กระดาษคำตอบ 50 ข้อ admin [2017-08-03] [179]
[ 1689 ] กระดาษคำตอบตรวจเครื่อง 20 ข้อ admin [2017-08-03] [173]
[ 1688 ] เอกสารประกอบการไปอบรมครู admin [2017-07-31] [180]
[ 1685 ] ทะเบียนนักเรียนจาก DMC-60 admin [2017-06-19] [313]
[ 1684 ] สรุปภาวะโภชนาการครั้งที่ 1-60 admin [2017-06-19] [328]
[ 1683 ] หลักสูตรอบรม PLC admin [2017-06-18] [305]
[ 1681 ] แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนใหม่-60 admin [2017-06-14] [314]
[ 1680 ] บัญชีรายชื่อนักเรียน 10 มิ.ย. 60 admin [2017-06-09] [328]
[ 1678 ] ปพ5-มัธยม-60 admin [2017-05-25] [351]
[ 1677 ] ปพ5-ประถม-60 admin [2017-05-25] [358]
[ 1675 ] แบบรายงาน ปพ.1-59 ม.3 admin [2017-05-16] [357]
[ 1673 ] เอกสารรับเงินเรียนฟรี -60 admin [2017-05-04] [371]
[ 1672 ] บัญชีรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560 (ไม่เป็นทางการ) admin [2017-05-03] [413]
[ 1671 ] รายชื่อนักเรียนซ้ำชั้น ปี 60 admin [2017-05-03] [389]
[ 1666 ] หนังสือย้ายวิทยา admin [2017-03-29] [529]
[ 1664 ] SAR ธนทัต - 59 admin [2017-03-28] [268]
[ 1662 ] บัญชีรายชื่อนักเรียนจาก DMC-2-59 admin [2017-03-27] [530]
[ 1659 ] Sar รายบุคคล 59 admin [2017-03-23] [397]
[ 1658 ] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา admin [2017-03-20] [605]
[ 1657 ] คะแนน LAS ไม่เป็นทางการพุทธรักษา admin [2017-03-14] [690]
[ 1653 ] คำสั่งคณะกรรมการคุมข้อสอบกลาง admin [2017-02-24] [620]
[ 1652 ] คำสั่งคุมสอบ NT admin [2017-02-23] [643]
[ 1641 ] แบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล-59 admin [2017-02-10] [613]
[ 1612 ] คำสั่ง O-NET ทับขอน-พุทธรักษา admin [2017-01-18] [663]
[ 1602 ] แบบประเมินการอ่านครั้งที่ 3-59 admin [2016-11-24] [716]
[ 1601 ] แบบรายงานความภักดี admin [2016-11-24] [758]
[ 1599 ] รายชื่อตรวจ PreOnet บ้านศรีนวล admin [2016-11-18] [902]
[ 1598 ] เฉลย Pre Onet admin [2016-11-17] [880]
[ 1597 ] บัญชีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2559 admin [2016-11-11] [904]
[ 1596 ] ฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ประถม-59 admin [2016-11-08] [834]
[ 1595 ] ฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 มัธยม-59 admin [2016-11-08] [792]
[ 1593 ] สถิตินักเรียนยอด 10 พ.ย. 59 admin [2016-11-07] [718]
[ 1592 ] แบบรายงาน ปพ.6-ประถม 59 admin [2016-11-03] [707]
[ 1591 ] แบบรายงาน ปพ.6-มัธยม 59 admin [2016-11-03] [459]
[ 1583 ] เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับเขต admin [2016-08-24] [518]
[ 1582 ] ข้อมูลนักเรียนจาก DMC-2559 admin [2016-08-23] [657]
[ 1581 ] แบบรายงาน ปพ.5-59 มัธยม admin [2016-08-04] [653]
[ 1580 ] แบบรายงาน ปพ.5-59 ประถม admin [2016-08-04] [726]
[ 1577 ] สรุปภาวะโภชนาการครั้งที่ 1-59 admin [2016-06-27] [685]
[ 1576 ] แบบรายงาน ปพ.8 admin [2016-06-22] [986]
[ 1575 ] ตัวอย่างเแผนอัตรากำลัง admin [2016-06-21] [649]
[ 1574 ] สถิตินักเรียน 10 มิ.ย. 59 admin [2016-06-13] [669]
[ 1572 ] แฟ้มข้อมูลบุคลากรโรงเรียน 6 มิ.ย. 59 admin [2016-06-03] [780]
หน้าที่ 1 2 3 4

 
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com