Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
 
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
ป้าย PISA
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ข้อมูลดาวน์โหลดทั้งหมด

ลำดับที่ เรื่องวันที่ - ผู้ชม
[ 480 ] แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกระทบหมื่นห้า admin [2013-07-15] [915]
[ 466 ] รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 56 อัพเดต 23-6-56 admin [2013-06-24] [468]
[ 465 ] คำสั่งปรับเงินเดือนสูงขึ้นตามวุฒิ admin [2013-06-24] [639]
[ 452 ] หนังสือนำส่งนักเรียนย้าย ปี 56 admin [2013-05-19] [691]
[ 451 ] รายละเอียดข้อมูลนักเรียน 2/55 admin [2013-05-19] [152]
[ 449 ] SAR โรงเรียนขั้นพื้นฐาน admin [2013-05-17] [285]
[ 447 ] บัญชีรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 56 admin [2013-05-12] [976]
[ 446 ] รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปี 55 admin [2013-05-01] [676]
[ 445 ] ผลการ ม.ด้านผู้เรียน 1-6 ปีการศึกษา 55 admin [2013-05-01] [616]
[ 443 ] ผลการสอบ LAS 55 admin [2013-04-30] [797]
[ 442 ] เทียบ o-net ขีดจำกัดล่างรายบุคคล 55 admin [2013-04-30] [745]
[ 441 ] ผลการวิเคราะห์ O-NET 55 admin [2013-04-30] [448]
[ 440 ] แบบรายงาน SAR บุคคล 55 แก้ไข ล่าสุด admin [2013-04-30] [712]
[ 439 ] สำเนาทะเบียนนักเรียน admin [2013-03-29] [120]
[ 438 ] เลื่อนขั้น 1 เมษายน 2555 admin [2013-03-22] [296]
[ 434 ] แผนปฏิบัติการ 2556 admin [2013-03-20] [727]
[ 429 ] ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 admin [2013-03-15] [493]
[ 416 ] ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2-54 admin [2012-12-08] [342]
[ 411 ] หนังสือส่งชำนาญการพิเศษ admin [2012-10-12] [762]
[ 404 ] คำสั่งจ้างครูจ้างรายเดือน admin [2012-10-01] [152]
[ 403 ] คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ admin [2012-10-01] [743]
[ 402 ] สัญญาจ้างพนักงานราชการ admin [2012-10-01] [938]
[ 401 ] สัญญาจ้าง SP2 admin [2012-10-01] [617]
[ 400 ] แบบประเมินครูอัตราจ้าง sp2 admin [2012-10-01] [622]
[ 399 ] ข้อมูลเลื่อนขั้น ตุลาคม 55 admin [2012-09-20] [792]
[ 397 ] ข้อมูลเลื่อนขั้น ตุลาคม 55 admin [2012-09-20] [779]
[ 392 ] แบบ นับตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 admin [2012-08-26] [120]
[ 368 ] บัญชีรายชื่อนักเรียน ปี 55 admin [2012-06-12] [134]
[ 366 ] รายละเอียดนักเรียน 10 มิ.ย. 55 admin [2012-06-09] [981]
[ 351 ] สำรวจข้อมูลนักเรียนประชากรวัยเรียน admin [2012-04-20] [470]
[ 257 ] แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลฐานข้อมูลภาครัฐ admin [2011-10-09] [824]
หน้าที่ 1 2 3 4

 
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com