Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

SAR-60 ธนทัต
ดาวน์โหลดแบบประเมิน สมรรถนะฯลฯ [88] --
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
เลื่อนขั้นตุลาคม -60
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านศรีนวล
 


สถานที่ตั้ง
   โรงเรียนบ้านศรีนวล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งที่  หมู่ที่  9   บ้านศรีนวล   ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  32150

 ประวัติโรงเรียน
    โรงเรียนบ้านศรีนวล  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4    มกราคม   2510  โดยชาวบ้านให้ความเห็นชอบโดยการนำของนายเอียน  สาลีโภชน์  กำนันตำบลสังขะและได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านจำนวน  4  ราย   คือ
    1. นายจันทร์   ธรรมดา
    2. นายเภา  หาสุข
    3. นายโท  ธรรมดา
    4. นายจำปา  ไกลสุข
โดยมีนายพิทักษ์  ถึงดี มารักษาการแทนครูใหญ่

อักษรย่อประจำโรงเรียน
ข.ศน.

คติพจน์ของโรงเรียน
วิริเยน ทุกขมตฺ เจติ
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

คำขวัญของโรงเรียน
ยึดมั่นคุณธรรม เทคโนโลยีเลิศล้ำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
มีชีวิตพอเพียงตามวิถีไทย รู้จักปรับใช้เทคโนโลยี

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เก่งดนตรีไทย รู้จักใช้เทคโนโลยี มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

แท่งเทียน บนอักษรย่อ “ข.ศน.”  ส่องประกายสว่างไสว ความหมายคือ

เปลวเทียนที่สว่างไสว เปรียบดั่ง แสงสว่างส่องทางที่มืดมิดให้กระจ่างแจ้ง
อักษรย่อ ข.ศน. คือชื่อย่อสถานศึกษาย่อมาจาก สังขะ-ศรีนวล

สีประจำโรงเรียน
ดำ –
แดง
สีดำ  หมายถึง ความอดทน  ความเข้มแข็ง มั่นคง
สีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญ มีพลัง ฉลาดรอบรู้ 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com