Untitled Document Untitled Document
โรงเรียนบ้านศรีนวล ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง<-->ประกาศปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557<-->นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ให้ติดต่อรับใบ ปพ.1 ได้ที่คุณครูธนทัต นามวัฒน์ โทร. 0854909993<-->
 
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียน
ทำเนียบครูและบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์|พันธกิจ

ผลการสอบ NT ชั้น ป.3 ทุกโรงเรียน
ผลการสอบ LAS -56
ปกรายงานตนเองครู
รศ ป.5-56
ฟอร์ม SAR เขียน 56
แบบรายงาน SAR 56 ล่าสุด
แบบรายงานเด็กจบปี 56
ผลการเรียน ป.6,ม.3-56
สรุปโครงการมูลนิธิรักษ์ไทย
รายการยื่นภาษีครูสุพล ภาชื่น
ฟอร์มกรอกเกรด GPA ทุกระดับชั้น ปี 56
เอกสารเลื่อนขั้น เมษายน 57
เอกสารเลื่อนขั้น เมษายน 57
ผลสอบ O-NET 56 ป6,ม3
แบบพิมพ์ใบประกาศนีบัตร ม.3
ข้อสอบ LAS ตกหล่น
บัญชีรายชื่อนักเรียน บ้านศรีนวล 56
ข้อมูลคะแนน LAS เครือข่าย 9
ปพ.1-3 2551
ชำสมิง ป.1,2,4
รายชื่อนักเรียนสังขะวิทยาคม
หนังสือรับรองสาธิตา
นับตัวเมษยน 57
กรอกคำตอบ ม2
กรอกคำตอบ ม1
more...
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ฝ่ายปกครอง
 
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com