Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
นักเรียนชั้น ม.1-57
 [ ธิณณวัฒน์ ศรีสำราญ ]

[ ณัฐพล หัวดอน ]

[ คมสันต์ คำมา ]

[ อภินันท์ เสาโกมุท ]

[ อิทธิพล จินรัมย์ ]

[ ศรัณยู จินดาศรี ]

[ อภิเดช อินทร์ตา ]

[ วิวัจน์ สุวรรณสุข ]

[ กิตติพงศ์ สายบุตร ]

[ วัฒสาท ดอนเหลือม ]

[ ณัฐภัทร มิชำนาญ ]

[ ธีระศักดิ์ แสนวันดี ]

[ นาวิน สืบสุนทร ]

[ ณัฐพล โคตรคำ ]

[ ธนพัฒน์ บุญเลิศ ]

[ คนากร แก้ววิเชียร ]

[ สมบูรณ์ โชติชุม ]

[ นฤมล มาตสุด ]

[ สุนิสา ชาวนา ]

[ ศิริลักษณ์ ชาวนา ]

[ เดือนเพ็ญ แสงสว่าง ]

[ อาลิษา ธรรมดา ]

[ สิริกัญญา คำโท ]

[ พจมาน เกษมสุข ]

[ น้ำทิพย์ มุมทอง ]

[ จรรยพร เกษคำขวา ]

[ ชุตินันท์ อำรุง ]
 
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com