Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

เลื่อนขั้นตุลาคม -60
ทะเบียนน้ำค้าง
บัญชีลงเวลาค่าย PISA
ป้าย PISA
ค่าย pisa
เกียรติบัตรวิทย์ธนทัต
กระดาษคำตอบ 100 ข้อ
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
กระดาษคำตอบตรวจเครื่อง 20 ข้อ
เอกสารประกอบการไปอบรมครู
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
 

[ เอกสารที่แนบมาด้วย ]ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา   โดยใช้ข้อมูล    วันที่  ๑๐  มิถุนายน   ๒๕๕๗


เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกำลังคนในสถานศึกษา  เป็นประโยชน์ในการขอรับสนับสนุนอัตรากำลังครูตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษามากที่สุด   จึงขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูล


ตามแบบฟอร์ม   บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งข้อมูลทาง E-mailที่ให้ และจัดส่งเป็นเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว
 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 24 มิถุนายน 2557  
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com