Untitled Document Untitled Document
[2014-05-19]: ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 พ.ค. 57<-->[2014-05-12]: ประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีนวล มาติดต่อรับชุดนักเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2557<-->
Untitled Document Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารโรงเรียนบ้านศรีนวล
ข้อมูลบุคลากร
กิจกรรมต่างๆ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ส่งงานครู

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 61
SAR-60 ธนทัต
ดาวน์โหลดแบบประเมิน สมรรถนะฯลฯ [146] --
กระดาษคำตอบ 50 ข้อ
รายงาน confer
แบบกรอก คeะแนน Pr
บัตรไปเที่ยว
รายชื่อนักเรียนอัพเดต เทอม2-60 DMC
ใบอนุโมทนาบัตร แก้ไขได้
ใบอนุโมทนาบัตร
more...
ยังไม่มี Link ครับ

 
โรงเรียนบ้านศรีนวล
โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ครูไทยอินโฟ
สำนักงาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
eduzone.com
สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
 
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
 

[ เอกสารที่แนบมาด้วย ]ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา   โดยใช้ข้อมูล    วันที่  ๑๐  มิถุนายน   ๒๕๕๗


เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกำลังคนในสถานศึกษา  เป็นประโยชน์ในการขอรับสนับสนุนอัตรากำลังครูตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษามากที่สุด   จึงขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูล


ตามแบบฟอร์ม   บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งข้อมูลทาง E-mailที่ให้ และจัดส่งเป็นเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว
 
 
บันทึกโดย : admin วันที่ : 24 มิถุนายน 2557  
โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ถ.สังขะ-ศีขรภูมิ หมู่ที่ 9 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Webmaster : นายธนทัต นามวัฒน์ E-mail : tharakrit@gmail.com