Untitled Document
[ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ]:รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1<-->[ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ]:รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1<-->
 
   ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านศรีนวล
 

1.  ประวัติ ที่ตั้ง /  สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย                                                                                    

          โรงเรียนบ้านศรีนวล  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4    มกราคม   2510  โดยชาวบ้านให้ความเห็นชอบโดยการนำของนายเอียน  สาลีโภชน์  กำนันตำบลสังขะและได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านจำนวน  4  ราย   คือ

1. นายจันทร์   ธรรมดา

2. นายเภา  หาสุข

3. นายโท  ธรรมดา

4. นายจำปา  ไกลสุข

โดยมีนายพิทักษ์  ถึงดี มารักษาการแทนครูใหญ่

ปี  2510 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1ช  ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตรหลังคามุงหญ้าคา  จำนวน 2 ห้องเรียน

ปี  2515 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้งบประมาณ 30,000  บาท(สามหมื่นบาท)มาปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาเป็นสังกะสี (จำหน่ายออกจากทะเบียนปี 2545)

ปี  2522  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด 2,000,000 บาท (สองแสนบาท)สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ สูง จำนวน 4 ห้องเรียน

ปี   2524    ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด 1,000,000 บาท(หนึ่งแสนบาท)สร้างบ้านพักครู(ปี 2535  เกิดเพลิงไหม้บ้านพักครูทั้งหลังและจำหน่ายออกจากทะเบียน)

ปี   2525  ได้รับงบประมาณ 20,000  บาท(สองหมื่นบาท) สร้างเรือนเพาะชำหนึ่งหลัง(ชำรุดจำหน่ายออกจากทะเบียนปี  2540 )

ปี 2527  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด  180,000  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)สร้างอาคารเอนกประสงค์

ปี  2528 ได้งบประมาณ  308,000 บาทสร้างอาคารเรียนแบบป 1 ฉ สูง จำนวน 4 ห้องเรียน (เชื่อมต่อกับอาคารหลังเดิม)

ปี 2529  ได้รับงบประมาณ  60,000 บาท (หกหมื่นบาท) สร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ. 33

ปี  2530 ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท)สร้างส้วมและที่ปัสสาวะ 1 หลัง 2 ที่นั่ง

ปี 2545  บริษัท เค เอฟ ซี  พิซซาฮัทส์ ประเทศไทยสนับสนุน สร้างอาคารเรียน 1 หลัง 6 ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) ห้องน้ำ 1 ที่ 4 ที่นั่ง  งบประมาณ  169,000  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาท) (ห้องเรียนขนาดกว้าง 5 ยาว 6 เมตร แคบเกินไป โรงเรียนจัดหางบประมาณต่อเติมขยายเป็น กว้าง  6  ยาว 9  เมตร ในปี 2552)

ปี   2546  บริษัท เค เอฟ ซี  พิซซาฮัทส์ ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณ  450,000 (สี่แสนห้าหมื่นบาท) สร้างสนามเด็กเล่น 1  ที่สร้างห้องสมุดสานฝันและเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

ปี   2546  ได้งบประมาณ 161,500 บาท  สร้างส้วม แบบสปช.26/1  จำนวน 1 หลัง  4 ที่นั่ง
บันทึกโดย : admin
วันที่ : 10 มิถุนายน 2561
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนจะดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ให้คุณครูท่านดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 เพื่อนำใช้ในการทำเอกสารธุรการประจำห้องเรียน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนบ้านศรีนวล สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-581174 Email: bsnschool@gmail.com © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร. 094-5295789