Untitled Document
[ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ]:รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1<-->[ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ]:รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1<-->
 
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 

2. ปรัชญา/สุภาษิต คำขวัญและสีประจำโรงเรียน

 

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษาคือรากฐานของความเจริญ

อักษรย่อประจำโรงเรียน

ข.ศน.

คำขวัญของโรงเรียน

ยึดมั่นคุณธรรม เทคโนโลยีเลิศล้ำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

วาจาไพเราะ ยิ้มง่าย ไหว้งาม รักษ์ความเป็นสุรินทร์

เอกลักษณ์

ร่มรื่น สะอาด มารยาทงาม

สีประจำโรงเรียน 

ดำ-แดง

สีดำ หมายถึง ความอดทน ความเข้มแข็ง

สีแดง หมายถึง ความกล้ากาญ มีพลัง ฉลาดรอบรุ้


 บันทึกโดย : admin
วันที่ : 10 มิถุนายน 2561
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนจะดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ให้คุณครูท่านดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 เพื่อนำใช้ในการทำเอกสารธุรการประจำห้องเรียน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนบ้านศรีนวล สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนบ้านศรีนวล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-581174 Email: bsnschool@gmail.com © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com
  113 ม.1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 โทร. 094-5295789